Web Analytics

Loodgietersbedrijf Heemstede

Loodgietersbedrijf Heemstede

 

Loodgieter is een prachtig beroep. Loodgieters zorgen voor de aanleg van badkamers en het service daarvan. Dit wil dus zeggen dat hij gasleidingen construeert en ook weer maakt als er aantasting is. Hij zorgt ook voor de constructie en het service van rioleringen. Dit zijn buizen die onder andere het vieze afvalwater van verschillende huizen terugvoeren naar zuiveringsinstallaties.
Een loodgieter is een vakman die zich richt op aanleg en onderhoud van sanitair, verwarmingsinstallaties, waterleidingen en/of riolering.
In de spreektaal noemt men een installateur nog steeds een loodgieter.
Het woord loodgieter is ontstaan het gieten van stroken lood en loden pijpen. Hiermee werden vroeger buizen waterdicht gemaakt. Vroeger, in de twintigste eeuw, waren er geen gasinstallaties en waterinstalaties. Toch bestond de installateur al. Hij hield zich toen bezig met loden platen voor op de daken, tot de gasinstallaties en riolering hun intrede deden. Deze rioolbuizen werden van lood gemaakt en zo kwam dit bijbehorende werk bij de loodgieter terecht. In de volksmond noemen we een installateur ook wel een loodgieter.

loodgieters

loodgieter Nieuw-Vennep

loodgieter Lisse

Link toevoegen

Link toevoegen